Odolnosť voči úderu – Impact test

Prístroje TQC Impact test na stanovenie odolnosti voči úderu & Impact tester – test voči popraskaniu,odlupovaniu a pod.

Impact tester – priame testovanie

Technický list : AD – Chémia s.r.o. Impact tester TQC 01.01.2017 WP

Aplikačné oblasti.

Normy DIN 6272,DIN EN ISO 6272 – 2,6272 – 1  a ASTM D 2794 popisujú postupy,ktoré slúžia k určeniu odolnosti náterov a nánosov na kovových podkladoch voči úderu (padajúcemu závažiu).

Ako podklad sa používa rovná skúšobná doska (kovová),ktorá je pod normovanými podmienkami deformovaná pádom závažia pomocou nárazníka.

Impact tester – nepriame testovanie

Skúška môže byť vykonaná 2 spôsobmi:

  • padajúce závažie padá na plochu,na ktorej je náter resp.nános
  • padajúce závažie padá na opačnú plochu ako je náter – týmto je skúšané tzv.vydutie

Skúška zároveň môže byť vykonaná ako :

  • určená skúška,pri ktorej padá závažie z definovanej výšky na skúšaný vzorok.Určuje sa či je povlak narušený alebo nie
  • opakovaná skúška – zvyšuje sa výška pádu až do výšky pri ktorej je povrch narušený

Skúšky môžu byť vykonané aj pri viacvrstvovom systéme