Hrúbkomery digitálne (suché nátery)

Hrúbkomery na meranie hrúbky náteru na magnetických (Fe) a nemagnetických (NFe) kovových podkladoch.

V našej ponuke hrúbkomerov sa nachádzajú všetky typy hrúbkomerov suchých,vytvrdnutých náterov od renomovaných výrobcov.Ponúkame jednoduché hrúbkomery bez pamäte s okamžitým načítaním výsledku až po sofistikované riešenia s pamäťou a prenosom dát do PC,tabletu,smartfónu a pod.Zastupujeme s komplexným servisným pokrytím nasledovné spoločnosti :

  • PCE Group GmbH
  • DeFelsko Corporation
  • Sauter Messtechnik GmbH
  • BYK Gardner GmbH
  • Phynix GmbH & Co.KG
  • List Magnetik GmbH
  • SaluTron Messtechnik GmbH