Hrúbkomery nevypálených práškových NL

Hrúbkomer TQC Powder TAG (meranie hrúbky nevypálenej práškovej náterovej látky)

Technický list : AD-Chémia s.r.o. TQC Powder TAG 01.01.2017 WP

Prístroj Powder TAG meria hrúbku bezkontaktne a nedeštruktívne fototermálnym princípom. Zhodný s normou DIN EN 15042-2.Malé a precízne zariadenie je určené na meranie hrúbky práškových náterov na kovových podkladoch pred a po vypálení.

Prístroj meria na akomkoľvek tvare a rozmere, na akomkoľvek kovovom substráte a takmer v akomkoľvek uhle merania.

Merací systém pozostáva zo senzora a prístroja s displejom.Senzor je k prístroju pripojený káblom.

Hrúbkomer TQC Powder TAG


Hrúbkomer PosiTector PC Powder Checker (meranie hrúbky nevypálenej práškovej náterovej látky)

Technický list : AD-Chémia s.r.o. PosiTector Powder Checker Universal 01.01.2017 WP

Prístroj PosiTector PC Powder Checker meria hrúbku bezkontaktne a nedeštruktívne na princípe ultrazvuku.

Merací systém pozostáva zo sondy a prístroja s displejom.Sonda je k prístroju pripojená cez rozhranie Bluetooth s dosahom 10 m.

PosiTector PC Powder Checker