Hrúbkomery PosiTector 6000

PosiTector ® 6000 modelová rada

Technický list : Hrubkomery PosiTector 6000

Hlavné prednosti modelovej rady:

Jednoduchý

 • Pripravený okamžite merať,žiadna kalibrácia nie je potrebná pre väčšinu aplikácií
 • Menu obsluhovateľné jednou rukou
 • Blikajúci displej – výhoda v rušnom prostredí
 • Okamžitý Reset a prechod do nadstavenia z výroby

Odolný

 • Odolný voči rozpúšťadlám, kyselinám, olejom,vode a prachu,prekračujúci ochranu IP5X.
 • Odolné sondy
 • Ochranné gumenné puzdro tlmiace nárazy resp. pády s klipsou
 • Dvojročná záruka.

Presný

 • Kalibračné certifikáty so spätnou vázbou na NIST súčasťou dodávky
 • Vstavaná teplotná kompenzácia zabezpečuje presnosť meraní
 • Hi-RES mód zvyšuje zobrazené rozlíšenie pre aplikácie, ktoré vyžadujú vyššiu precíznosť
 • Zhoda s národnými a medzinárodnými normami ISO a ASTM

Všestranný

 • Rôzna kalibrácia podľa potreby napr.jednobodová, dvojbodová,na známu hrúbku a priemernú nulu.
 • Všetky sondy sú kompatibilné a vzájomne zameniteľné vo všetkých modeloch
 • Voliteľná reč menu
 • Displej s možnosťou prevrátenia obrazu.
 • Displej aj pre použitie v tmavom prostredí.
 • Prepínanie Mils/Mikrometre/mm
 • Predlžovacie káble až do 75 m
 • Alkalické alebo nabíjateľné batérie

Výkonný

 • Kontinuálne zobrazenie na displeji – priemer, štandardná odchýľka,hodnoty min/max,hrúbka a počet meraní
 • HiLo alarm – zvukový a svetelný signál,ak meranie prekročí limity definované užívateľom
 • FAST – mode – rýchle meranie pre veľmi rýchlu kontrolu
 • USB port pre prenos dát do PC alebo tlačiarne
 • Každé meranie je uložené spríslušným dátumom a časom
 • Update softwéru cez web

 

Výber správneho modelu

Voľba substrátu/podkladu :

 • F – pre kovové substráty (oceľ,železo)
 • N – pre neželezné kovy (hliník,meď atď.)
 • FN – pre všetky kovové substráty – prístroj   automaticky rozpozná substrát a vykoná meranie

Voľba modelu Standard alebo Advanced :

Model Standard
všetky prednosti popísané vyššie, plus :
» vysokokontrastný farebný displej
» pamäť na 250 meraní – uložené dáta je možné prehliadať alebo preniesť do PC

Model Advanced
všetky prednosti popísané vyššie, plus :
» vysokokontrastný farebný displej
» pamäť na 100 000 meraní v 1000 šaržiach
» pomoc priamo na displeji,grafika online,zápis šarží s obrázkom.
» prenos dát do PC pomocou USB alebo Bluetooth
» modus scan – kontinuálne meranie s priloženou sondou.
» rôzne kalibračné nadstavenia pre merania na rôznych substrátoch
» SSPC PA2 skupiny funkcií,ktoré určia prispôsobenie užívateľovi ak je hrúbka mimo určené min/max
hodnoty


Voľba modelu podľa typu sondy resp.rozsahu :

Robustná pozlátená koncovka sondy pre priemyselné využitie.

Zabudovaná sonda môže byť odpojená a vymenená za externú sondu na kábliku resp.iný typ sondy

 

Rôzne aplikácie . meranie hrúbky na bežných železných podkladoch,ale aj špeciálne merania napr.hrúbka anodizácie hliníka resp.merania pomocou mikrosônd na neprístupných a problematických miestach.

 

 


PosiTector 6000 – prenos dát do PC

Ponúkame Vám komplexné riešenie archivácie Vašich nameraných výsledkov.Webová databáza na stránke www.positector.net Vám ponúka spracovanie výsledkov meraní hrúbok.
Vstup je umožnený všetkým majiteľom prístrojov PosiTector 6000.

 • prenos dát do PC na chránený server,kam si môžete uložiť všetky merania,obrazky a popisky
 • jednotlivých šarží si môžete preniesť späť do prístroja
 • výsledky si na chránenom webe môžete prehliadať prakticky na celom svete
 • vytvorenie grafov a protokolov meraní
 • export dát do súborov XML a textových súborov

PosiSoft riešenie pre prezeranie, analýzu a vykazovanie údajov:

 • PosiSoft USB Drive – uložené hodnoty a grafy je možné pristupovať pomocou univerzálnych PC / Mac webových prehliadačov alebo súborom prieskumník. Softvér nie je potrebný.
 • PosiSoft.net účet – free web-based aplikácia ponúka bezpečné skladovanie výsledkov meraní
 • PosiSoft Software – Pokračovanie pomocou známeho desktop softvéru, ktorý sa používal k starším modelom. K dispozícii na bezplatné stiahnutie.
 • PosiSoft Mobile – (len modely Advanced ) – prístup čítanie, grafy, zhotovovanie fotografií a aktualizácia zápisu cez WiFi v mobilných zariadeniach, ako sú tablety, telefóny a počítače
 • Screen Capture -záznam a uloženie obrázku do USB flash pamäte pre vedenie záznamov a analýzu
 • Každé uložené meranie je signované dátumom a časom merania
 • Aktualizácia softvéru prístroja prostredníctvom interne


Súčasť dodávky PosiTector 6000 :
Všetky modely sú dodávané s precíznymi plastovými fóliami,ochranným gumeným puzdrom,3 AAA batériami, slovenským návodom, nylonovou prenosnou taškou s remienkom, certifikátom s väzbou na NIST,USB káblom,
Rozmery: 137 x 61 x 28 mm
Váha: 140 g bez batérií
Zhoda so štandardmi ISO 2178/2360/2808, PrEN ISO 19840, ASTM B499/D1186/D1400/D7091/E376/ G12, BS3900-C5, SSPC-PA2 a inými