Meranie lesku náterov, povrchov

Meranie lesku povrchov,náterov,povlakov…

 

Lesk je vizuálny vnem,ktorý vzniká pri pozorovaní povrchu.Leskový vnem je o to výraznejší,čím je výraznejší odrazený lúč.

Na rovných,úplne hladkých povrchoch sa dajú rozoznať zrkadlové obrazy.Dopadajúce svetlo sa odráža od plochy povrchu a to v uhle dopadu tj. tieto uhly sú rovnaké.Na drsných plochách sa dopadajúce svetlo odráža difúzne tj. odraz svetla je rozptýlený.Odrazený obraz nie je brilantný a  celkový vnem je rozmazaný.

Reflektometer na meranie lesku.

Princíp reflektometra spočíva na meraní odrazeného lúča.Pritom sa meria intenzita odrazeného svetla v úzkom rozsahu uhla odrazu.

Intenzita odrazeného svetla závisí od materiálu a od uhla dopadu svetla.U nekovov (email,plastická hmota) s väčším uhlom dopadu svetla sa odráža viacej svetla.Zbytok dopadajúceho svetla vnikne do materiálu a podľa farebného odtieňa sa sčasti absorbuje alebo sa difúzne rozptýli.

U kovov je odrazeného svetla viacej a nie je tak silne závislé na uhle dopadu,ako je to u nekovov.

Meracie výsledky reflektometra sa nevzťahujú na množstvo dopadajúceho svetla,ale na čierny,lesklý štandard lesku s definovaným indexom lomu. Pre tento štandard sa určuje hodnota 100 jednotiek lesku (je to vlastne interná kalibrácia prístroja).

U materiálov s väčším indexom lomu môže byť výsledok merania vyšší jako 100 jednotiek lesku napr. na fóliách,skle….U transparentných materiálov môže byť nameraná hodnota ešte vyššia v dôsledku viacnásobnej reflexie v samotnom materiáli.V dôsledku vysokej reflexie (odrazivosti) sa môže u kovov namerať až 2000 jednotiek lesku.Tu je zvyčajné vzťahovať meranie na množstvo dopadajúceho svetla a vyjadrovať hodnoty v %.

Aby sa získali porovnateľné výsledky,boli reflektometre a ich prevedenie medzinárodne znormované.Hodnotu odrazivosti silne ovplyvňuje použitý uhol dopadu svetla.Aby sa dali dobre rozlišovať lesklé až matné povrchy,boli znormované 3 geometrie t.j. 3 meracie rozsahy.

Stupeň lesku 60° hodnota Meraná s
Stredný lesk 10 – 70 60° geometriou
Vysoký lesk > 70 20° geometriou
Matný lesk < 10 85° geometriou

 

V našej ponuke sa nachádzajú sofistikované leskomery výrobcov,ktorí sú na trhu v tomto segmente svetovou špičkou :

  • leskomery TQC – modely SOLO-Gloss,DUO-Gloss a POLY-Gloss
  • leskomery BYK Gardner – modelová rada Micro-gloss
  • leskomery KSJ – modelová rada MG
  • leskomery 3NH – modelová rada NHG a HG

 

Leskomer POLY-gloss

 

Leskomer Micro-TRI-gloss

 

 

 

 

 

 

 

Leskomer MG – 268 F2 (3-gloss)

Leskomer NHG268 PRO