Tvrdosť náterov

Stanovenie tvrdosti náterov,povlakov,povrchových úprav.

V našej ponuke sa nachádzajú prístroje na stanovenie tvrdosti  náterov nasledovne :

Stanovenie tvrdosti ceruzkami podľa Wolf-Wilborna

Tvrdomer Wolf-Wilborn

Technický list : AD – Chémia s.r.o. Tvrdomer ceruzkami podľa Wolf-Wilborna EU 01.01.2017 WP

Je to jednoduchý test na určenie tvrdosti povrchov,v ktorom ceruzky s rôznym stupňom tvrdosti pod uhlom 45° a konštantným tlakom 7,5 N – závažie 750 g tlačia na skúšaný povrch (10,0 N so závažím 1000 g). Výsledkom je vizuálna kontrola narušenia povrchu.

 

Stanovenie tvrdosti kyvadlom

Technický list : AD – Chémia s.r.o. Stanovenie tvrdosti kyvadlom 01.01.2017 WP

Laboratórny prístroj na určenie tvrdosti náterov a povlakov na testovacích doskách.Na testovaciu dosku je položené kyvadlo a zo spúšťacieho bodu sa spustí striedavé kývanie.Počet kyvov bude závislý na tvrdosti skúšanej vzorky a bude rátaný do definovaného určitého bodu.Prístroj obsahuje elektronické počítadlo kyvov podľa Königa alebo meranie času podľa Persoza.Digitálny ukazo-vate zobrazuje jednotky König alebo sekundy a má akustický signál pri ukončení merania. Ochranná schránka z plexiskla slúži k ochrane proti prúdeniu vzduchu.

 

Stanovenie tvrdosti sklerometricky

Tvrdomer TQC

Technický list : AD – Chémia s.r.o. Tvrdomery TQC 01.01.2017 WP

Prístroje ceruzkového formátu na určenie tvrdosti lakovaných povrchov resp. odolnosti voči vrypu podľa van Laara.Dostupné sú aj hroty Bosch a ISO.Hrotom ceruzky sa tlačí naskúšaný povrch.Ako tvrdosť je určená hodnota na stupnici v gramoch alebo newtonoch do momentu porušenia povrchu.

 

Stanovenie tvrdosti podľa Buchholza

Technický list : AD – Chémia s.r.o. TL + cenník Tvrdomer podľa Buchholza 01.01.2017 WP

Prístroj slúži na skúšky odolnosti voči tlaku farieb a práškových farieb podľa normy ISO 2815.Vnikací nástroj s definovanou hmotnosťou a tvarom pôsobí určitý čas na skúšaný povrch.Dĺžka zanechaného odtlačku na povrchu je indikátor pre tvrdosť povrchu.