Svetelné komory

Svetelné komory TQC Colorbox VF0600 & VF1200

Technický list : AD-Chémia s.r.o. Svetelné komory TQC Colorbox EU 01.01.2017 WP

Popis produktu :

Svetelné komory slúžia na porovnávanie farebných odchýliek farieb,plastov,textílií,kože a iných farebných produktov.TQC Colorboxy sú vyrobené s pevného materiálu MDF a vnútro kabíny je lakované sivým náterom Munsell N5,5.

Normy : ISO 3664.ASTM D 1729

Aplikačné oblasti :

Obe komory majú využitie v priemysle a všade tam,kde je potrebné dosiahnuť vysokú zhodu produkcie vzhľadom na farebný odtieň a výslednú kvalitu.Kabíny sú zakladné zariadenia na porovnávanie odchýľky odtieňov,vyhodnotenie farebných variácií a na určenie metamérie (t.j.pod jedným typom svetla je odtieň zhodný,ale pod iným vykazuje odchýľky)

Colorbox VF0600

Špecifikácia kabíny TQC Colorbox VF0600

Zás.energiou            : AC 220/230 V,50 Hz

Vnútorné  rozmery : 680 x 360 x 380 mm

Vonkajšie roznery   : 710 x 405 x 570 mm

Váha                          : 28 kg

Druhy svetiel :

 • D65  „day light“      2 x 18 W (žiarivky)
 • F11  „shop light“    2 x 18 W (žiarivky)
 • D50 „day light“      2 x 18 W (žiarivky)
 • F/A                           4 x 40 W (žiarovky)
 • UV  „black light“    1 x 18 W (žiarivka)

 

Špecifikácia kabíny TQC Colorbox VF1200

Zás.energiou           : AC 220/230 V,50 Hz

Vnútorné  rozmery : 1280 x 590 x 590 mm

Vonkajšie roznery  : 1310 x 610 x 800 mm

Váha                       : 60 kg

Druhy svetiel :

 • D65  „day light“     2 x 36 W (žiarivky)
 • F11  „shop light“    2 x 36 W (žiarivky)
 • D50 „day light“      2 x 36 W (žiarivky)
 • F/A                         8 x 40 W (žiarovky)
 • UV  „black light“   1 x 36 W (žiarivka)

Súčasťou dodávky je kabína + skúšobná tabuľa s uhlom 45°(rozmer 40x35x25x25cm) a všetky druhy svetiel podľa špecifikácie.

Lakovanie :

 • vnútro –  neutrálna matná sivá (podľa normy)
 • vonkajšia kabína kladivkový náter sivý
 • vrch kabíny so svetlami – tmavomodrý

Zoznam všetkých noriem :

DIN 6173 – 1,DIN 6173 – 2,DIN EN ISO 3668,

ISO 3668,SN EN ISO 3668,BS EN ISO 3668,

NF T30-095OENORM EN ISO 3668