Hrúbkomery materiálov (ultrazvuk)

Ultrazvukové hrúbkomery TQC LD7015 „Basic“ a TQC LD7016 „Pro“

TQC LD7015 basic

Tieto prístroje sú špeciálne určené na meranie hrúbky stien materiálov ako sú kovové a nekovové materiály napr.hliník,titán,plasty,keramika,sklo,drevo a pod.Môžu tiež byť používané ako monitor všetkých typov potrubí a tlakových nádob na stratu hrúbky steny vplyvom korózie resp. erózie.Prístroje sú jednoducho obsluhovateľné,jednoducho kalibrovateľné na známu hrúbku alebo rýchlosť zvuku,presnosť merania sa pohybuje v odchýľke 1 %.

Ultrazvukové hrúbkomery Sauter TN

Hrúbkomer Sauter TN

Tieto prístroe sú špeciálne určené na meranie hrúbky stien materiálov ako sú kovové a nekovové materiály napr.hliník,titán,plasty,keramika,sklo,drevo a pod.Môžu tiež byť používané ako monitor všetkých typov potrubí a tlakových nádob na stratu hrúbky steny vplyvom korózie resp. erózie.Prístroj je jednoducho obsluhovateľný,jednoducho kalibrovateľný na známu hrúbku alebo rýchlosť zvuku,presnosť merania sa pohybuje v odchýľke 1 %. Interná pamäť na 20 skupín meraní (1 skupina = 100 jednotlivých meraní)
Nadstaviteľná rýchlosť zvuku rôznych materiálov  podľa typu alebo užívateľom vybraná rýchlosť v rozsahu 1000-9999 m/s

Ultrazvukové hrúbkomery Sauter TN – EE

Hrúbkomer Sauter TN – EE

Tento prístroj je špeciálne určený na meranie hrúbky stien materiálov ako sú kovové a nekovové materiály,bez nutnosti odstránenia povrchovej úpravy – lakovania,náteru.Náter môže byť až do hrúbky 3 mm.Môže tiež byť používaný ako monitor všetkých typov potrubí a tlakových nádob na stratu hrúbky steny vplyvom korózie resp. erózie.Prístroj je jednoducho obsluhovateľný,jednoducho kalibrovateľný na známu hrúbku alebo rýchlosť zvuku,presnosť merania sa pohybuje v odchýľke 1 %. Interná pamäť na 20 skupín meraní (1 skupina = 100 jednotlivých meraní)
Nadstaviteľná rýchlosť zvuku rôznych materiálov  podľa typu alebo užívateľom vybraná rýchlosť v rozsahu 1000-9999 m/s