Viskozita,výtokový čas

Výtokové poháriky

Pohárik ISO 2431 tryska 3 mm

Technický list : AD – Chémia s r o SK TI + cenník výtokových pohárikov 01.01.2017 WP

Výtokové viskozitné pohárky sú  určené na meranie konzistencie farieb,lakov a podobných produktov tam,kde nie je potrebné poznať absolútnu viskozitu. K relatívnej klasifikácii postačuje výtokový čas meraný v sekundách.

Reprodukovateľnosť/opakovateľnosť tejto metódy závisí :

 • obsah produktu v poháriku
 • konštantná teplota pri meraní
 • newtonských vlastností tečenia kvapalín

  Ponorný typ pohárika

Viskozita alebo presnejšie výtokový čas je všeobecne  vyjadrený časom prietoku celého obsahu testovanej vzorky cez trysku výtokového pohárika.Tieto namerané hodnoty môžu byť následne prevedené na jednotky viskozitného stupňa „centistokes“ (cSt).

Pohárky sa používajú buď samostatne alebo je možné doobjednať príslušenstvo pre presné dodržanie príslušných noriem napr.rôzne stojany,temperovateľné nádobky,stopky,prevodné tabuľky apod.

Rotačné viskozimetre prenosné MYR VP 1000

Viskozimeter MYR VP 1000

Technický list : AD – Chémia s.r.o. Viskozimetre prenosné MYR VP 1000 01.01.2017 WP

Prvý prenosný viskozimeter podľa metódy Brookfield.Prístroj je kombináciou prenosného prístroja,jednoduchej obsluhy a efektívnych rýchlych výsledkov v jednom prístroji.Na základe integrovaných batérií dokáže prístroj merať 24 až 30 hodín v nepretržitom moduse.Prístroj je pomocou opčného stojana vhodný aj v laboratóriách.Týmto je z neho zariadenie pre všetky použitia.
Na základe pevne nadstavených otáčok a vymeniteľných vretien má prístroj široký rozsah s plnou ochranou používaného vretena.

Rotačné viskozimetre Fungilab Viscolead

Viscolead ONE

Technický list : AD-Chémia s.r.o. Viskozimetre Fungilab Viscolead 01.01.2017 WP

Tri modelové vyhotovenia :

 • Viscolead ONE
 • Viscolead ADV
 • Viscolead PRO

 

 

Rotačné viskozimetre Fungilab Master

Viskozimeter Master Expert

Technický list : AD-Chémia s.r.o. Viskozimetre Fungilab Master 01.01.2017 WP

Tri modelové vyhotovenia :

 • Master Alpha
 • Master Smart
 • Master Expert

 

Rotačný viskozimeter Fungilab EVO Expert

Technický list : AD-Chémia s.r.o. Viskozimetre Fungilab EVO Expert 01.01.2017 WP

1 model : EVO Expert