Hrúbkomery Phynix

Hrúbkomery Phynix – modelová rada Surfix®

 

Prehľad prístrojov
Meranie hrúbky je dôležitou otázkou v mnohých priemyselných odvetviach – náš sortiment obsahuje a pokrýva širokú škálu aplikácií. V ponuke sú meracie systémy  a prístroje do vrecka s jednoduchou manipuláciou jedným tlačidlom až po sifistikované zariadenia s prenosom dát do PC – každý zákazník nájde ideálne zariadenie pre jeho individuálne potreby.

Surfix Easy

Surfix® Easy® – meracie prístroje s malými rozmerami, ale jednoduchšou obsluhou. Je k dispozícii s integrovanou sondou  alebo s externou sondou na meranie na ťažko prístupných miestach. Kalibračné funkcie a on-line štatistika dopĺňajú komplexnosť meradla.

 

Pocket Surfix

Meracie prístroje Pocket-Surfix® majú podobnú funkciu a rozsah ako predošlé modely, ale sú rozmerovo  menšie. Pri bodových meraniach pracujú  rovnako, bez toho aby museli opustiť presnosť, ukladanie dát,      rozhranie a štatistiku.Vďaka integrovanej sonde rozmerovo malý hrúbkomer sa zmestí do každého vrecka.

 

Surfix E

Náš bestseller Surfix® E s pevnou štandardnou sondou je vhodné zariadenie  pre takmer každú aplikáciu. Meria s vysokou presnosťou na oceľ ových/ železných a neželezných kovoch a umožňuje funkcie ukladania dát, rozhrania  a štatistiky

 

Surfix S

Meracie prístroje Surfix® S / Surfix® Pro S ponúkajú veľké množstvo sônd, vzhľadom k zásuvného otvoru sondy: štandardné sondy pre všeobecné použitie, ako aj špecializované sondy na meranie v otvoroch alebo na neprístupných miestach. Ukladanie dát, rozhranie a štatistiky sú u týchto meradiel štandardom

 

Surfix SX

Najnápadnejším prvkom nového PHYNIX Surfix® EX / SX je brilantný  farebný grafický displej. Vnútorná pamäť dát umožňuje ukladanie až  2000 nameraných hodnôt. Rozhranie USB sa používa na pripojenie k PC .

Najväčší flexibilitu poskytuje  Surfix® SX, ku ktorému môžu byť pripojené  všetky sondy z programu PHYNIX . Surfix® EX sú meradla s pevnými  štandardnými sondami a  sú vhodné pre aplikácie, kde je úloha merania  vopred jasne definovaná. Bez zníženia kvality Surfix® EX ponúka značnú  cenovú výhodu v porovnaní s Surfix® SX.

Surfix PRO X

Nový prémiový produkt Surfix® Pro X je vybavený veľkým farebným displejom s vysokým kontrastom a je schopný vytvárať veľké súbory meraní počas výroby alebo v laboratóriu. Integrované USB a rozhranie Bluetooth, pre jednoduché pripojenie k sieti

 

 

Modelová rada Surfix